Fiducia on-line > Novosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj
02.09.2019.

Dana 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19).

Pročitajte više...
Bookmark and Share
15.05.2019.

Donesen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa; obvezujućim mišljenjima; gospodarskoj cjelini; nedozvoljenom obavljanju gospodarske djelatnosti putem interneta; vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti knjigovodstvene isprave za porezne potrebe; dostavi poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku; načinu provjere izvornosti, pristupu poreznim aktima i čuvanju poreznog akta u elektroničkom obliku; obrascima prijave činjenica bitnih za oporezivanje, utvrđivanju rezidentnosti i izjavi o izvorima stjecanja imovine; posebnom statusu poreznog obveznika; podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem; ispravku prijave na poziv poreznog tijela; načinu registracije u elektronički sustav poreznog tijela i korištenju sigurnosnih razina nacionalno priznatih vjerodajnica; statističkim izvješćima o činjenicama bitnim za oporezivanje; poreznoj nagodbi i uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
19.04.2019.

Obavještavamo vas da Fiducia ured neće raditi u ponedjeljak 22.4.2019. zbog praznika.

Bookmark and Share
15.04.2019.

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci naša direktorica Tamara Požar Tomić danas je završila poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo i stekla akademski naziv Sveučilišna specijalistica računovodstva (univ.spec.oec.), obranivši završni rad s naslovom "Primjena hrvatskih standarada financijskog izvještavanja u postupku konsolidacije financijskih izvještaja".
Bravo, čestitamo!

Bookmark and Share
25.03.2019.

Odredba Zakona o porezu na dobit vezana za plaćanje poreza po odbitku po stopi 20% promijenjena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18) te je ukinut Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit. 

Pročitajte više...
Bookmark and Share
07.01.2019.

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18), ministar financija donosi naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
08.12.2018.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_109_2093.html

Bookmark and Share
03.12.2018.

Promijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak i dana je mogucnost isplate nagrade za rad (bonusa) 5.000 kn neoporezivo godisnje. Za 2018. moze se iskoristiti u prosincu. Ne moze biti isplaceno kao bozicnica ili regres.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2068.html

Bookmark and Share
29.11.2018.

U četvrtak 29. studenoga 2018. na konferenciji „Odgovorni poslodavci za odgovorno roditeljstvo“ Fiducii je dodijeljen certifikat MAMFORCE©. Certifikat predstavlja standard o obiteljskoj odgovornosti i rodnoj ravnopravnosti kao politici tvrtke.

MAMFORCE© Standard je priznati znak kvalitete koji potvrđuje kompetencije poslodavca u implementiranju korporativne obiteljske odgovornosti i dokazan način sustavnog pristupa području usklađivanja privatnog i profesionalnog života te razvoju željene organizacijske kulture temeljene na obiteljskoj odgovornosti i rodnoj ravnopravnosti. Priznanje je to za društveno odgovorno poslovanje u praksi. Kompanije koje prolaze kroz proces MAMFORCE audita uvode niz odgovornih politika i benefita za svoje zaposlenike kako bi im se olakšalo usklađivanje privatnog i profesionalnog života te kako bi im se osigurale ravnopravne karijerne mogućnosti bez obzira na roditeljski status ili rodnu pripadnost.

Metodu procjene razvio je prije pet godina u Hrvatskoj Institut “Zaposlena mama” na temelju iskustava s američkog tržišta, gdje se potreba za obiteljski odgovornim mjerama prepoznala prije više desetljeća te na temelju know-how iz prethodnog društvenog i ekonomskog sustava u zemaljama Središnje i Istočne Europe koji se temeljio na načelima ravnopravnosti i podrške obiteljskom životu. Tvrtke koje tome pristupaju najkonkretnije potvrđuju svoje društveno odgovorno poslovanje i zalaganje za održivi svijet.

Bookmark and Share
22.02.2018.

Pravilnik o porezu na dohodak nadopunjen je sa novim uputama za obračun dnevnica i primjenjuje se od 1.1.2018. Preuzmite tablicu putnog naloga u kojoj se automatski izračunava dnevnica na temelju datuma i sata polaska i dolaska.
http://www.fiducia.hr/Obrasci/Ostalo.aspx

Bookmark and Share
Stranica 1 od 28Prva   Prethodna   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Slijedeća   Posljednje