Fiducia on-line > Novosti > Porezne Novosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Enter Title

Minimiziraj

Porezne novosti

Minimiziraj
08.04.2020.

U NN 43. objavljena je Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. 
U nastavku su naši zaključci temeljem pročitanog Pravilnika, uzmite u obzir da će se, kao i uvijek brojne odredbe naknadno tumačiti i zaključivati, ali da ipak otprilike unaprijed znamo što nas očekuje....


Pročitajte više...
Bookmark and Share
10.01.2020.

Ministar financija donio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %.

Donesena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini.

Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su putem internetske platforme E-savjetovanja predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa. Pregled najvažnijih izmjena i dopuna poreznih pravilnika predstavljamo u nastavku poreznih novosti.

Pročitajte više...

Bookmark and Share
02.09.2019.

Dana 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19).

Pročitajte više...
Bookmark and Share
15.05.2019.

Donesen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa; obvezujućim mišljenjima; gospodarskoj cjelini; nedozvoljenom obavljanju gospodarske djelatnosti putem interneta; vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti knjigovodstvene isprave za porezne potrebe; dostavi poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku; načinu provjere izvornosti, pristupu poreznim aktima i čuvanju poreznog akta u elektroničkom obliku; obrascima prijave činjenica bitnih za oporezivanje, utvrđivanju rezidentnosti i izjavi o izvorima stjecanja imovine; posebnom statusu poreznog obveznika; podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem; ispravku prijave na poziv poreznog tijela; načinu registracije u elektronički sustav poreznog tijela i korištenju sigurnosnih razina nacionalno priznatih vjerodajnica; statističkim izvješćima o činjenicama bitnim za oporezivanje; poreznoj nagodbi i uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
25.03.2019.

Odredba Zakona o porezu na dobit vezana za plaćanje poreza po odbitku po stopi 20% promijenjena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18) te je ukinut Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit. 

Pročitajte više...
Bookmark and Share
03.12.2018.

Promijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak i dana je mogucnost isplate nagrade za rad (bonusa) 5.000 kn neoporezivo godisnje. Za 2018. moze se iskoristiti u prosincu. Ne moze biti isplaceno kao bozicnica ili regres.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2068.html

Bookmark and Share
09.01.2018.

Ovim Pravilnikom uređuju se posebnosti izdavanja rješenja kojim se poreznom obvezniku pri uvozu strojeva i opreme u skladu s člankom 76. stavkom 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon) dopušta iskazivanje poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kroz obveze u prijavi PDV-a (u daljnjem tekstu: plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a).
Pregled Pravilnika

Bookmark and Share
08.01.2018.

Donosimo objavu Porezne uprave s promjenama poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

Izmijenjene su odredbe vezane uz visinu minimalne plaće, koja je u primjeni za plaću za siječanj 2018. godine. Nova minimalna plaća iznosi 3.439,80 HRK.

Objava Porezne uprave

Pročitajte više...

Bookmark and Share
04.01.2018.

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 115/16.) porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna mogu do 15. siječnja 2018. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuje redovni postupak oporezivanja.

Pročitajte više...

Bookmark and Share
03.01.2018.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2018. godinu iznosi 4,55%.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3044.html

Bookmark and Share
Stranica 1 od 25Prva   Prethodna   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Slijedeća   Posljednje