Fiducia on-line > Novosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj
22.01.2018.

Od 01.01.2018. godine nastupile su nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17), u vezi s plaćanjem u gotovini. Dosadašnje ograničenje u plaćanju do najviše 105.000,00 kn, odnosno do 15.000,00 EUR, od 01.01.2018. godine smanjeno je na najviše 75.000,00 kuna, odnosno do 10.000,00 EUR

Pročitajte više...

Bookmark and Share
09.01.2018.

Ovim Pravilnikom uređuju se posebnosti izdavanja rješenja kojim se poreznom obvezniku pri uvozu strojeva i opreme u skladu s člankom 76. stavkom 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon) dopušta iskazivanje poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kroz obveze u prijavi PDV-a (u daljnjem tekstu: plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a).
Pregled Pravilnika

Bookmark and Share
08.01.2018.

Donosimo objavu Porezne uprave s promjenama poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

Izmijenjene su odredbe vezane uz visinu minimalne plaće, koja je u primjeni za plaću za siječanj 2018. godine. Nova minimalna plaća iznosi 3.439,80 HRK.

Objava Porezne uprave

Pročitajte više...

Bookmark and Share
04.01.2018.

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 115/16.) porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna mogu do 15. siječnja 2018. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuje redovni postupak oporezivanja.

Pročitajte više...

Bookmark and Share
03.01.2018.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2018. godinu iznosi 4,55%.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3044.html

Bookmark and Share
03.01.2018.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donosi odluku o općinskim porezima Općine Jakovlje...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3064.html

Bookmark and Share
03.01.2018.

Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je odluku o općinskim porezima Općine Pučišća...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3063.html

Bookmark and Share
03.01.2018.

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice, na svojoj 6. sjednici, održanoj 21. prosinca 2017., donosi odluku o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3062.html

Bookmark and Share
03.01.2018.

Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 4. sjednici održanoj 19. 12. 2017. godine donijelo je odluku o porezima Grada Ludbrega...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3060.html

Bookmark and Share
03.01.2018.

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je odluku o porezima Grada Ogulina...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3059.html

Bookmark and Share
Stranica 2 od 28Prva   Prethodna   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Slijedeća   Posljednje