Fiducia on-line > Novosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj
20.12.2019.

Bookmark and Share
01.12.2019.

Zahvaljujući zadovoljstvu naših zaposlenika ravnotežom između poslovnog i privatnog života, svijesti da rade u prijateljskom okruženju i da mogu sve iskomunicirati sa svojim nadređenima, Fiducia je dobila napredni GROW MAMFORCE certifikat.
Ponosni smo što rastom našeg poduzeća nismo zanemarili taj obiteljski odnos na kojem smo zaista i nastali.
Hvala našim zaposlenicima što već toliko godina rade s nama!

Bookmark and Share
02.09.2019.

Dana 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19).

Pročitajte više...
Bookmark and Share
15.05.2019.

Donesen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa; obvezujućim mišljenjima; gospodarskoj cjelini; nedozvoljenom obavljanju gospodarske djelatnosti putem interneta; vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti knjigovodstvene isprave za porezne potrebe; dostavi poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku; načinu provjere izvornosti, pristupu poreznim aktima i čuvanju poreznog akta u elektroničkom obliku; obrascima prijave činjenica bitnih za oporezivanje, utvrđivanju rezidentnosti i izjavi o izvorima stjecanja imovine; posebnom statusu poreznog obveznika; podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem; ispravku prijave na poziv poreznog tijela; načinu registracije u elektronički sustav poreznog tijela i korištenju sigurnosnih razina nacionalno priznatih vjerodajnica; statističkim izvješćima o činjenicama bitnim za oporezivanje; poreznoj nagodbi i uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
19.04.2019.

Obavještavamo vas da Fiducia ured neće raditi u ponedjeljak 22.4.2019. zbog praznika.

Bookmark and Share
15.04.2019.

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci naša direktorica Tamara Požar Tomić danas je završila poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo i stekla akademski naziv Sveučilišna specijalistica računovodstva (univ.spec.oec.), obranivši završni rad s naslovom "Primjena hrvatskih standarada financijskog izvještavanja u postupku konsolidacije financijskih izvještaja".
Bravo, čestitamo!

Bookmark and Share
25.03.2019.

Odredba Zakona o porezu na dobit vezana za plaćanje poreza po odbitku po stopi 20% promijenjena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18) te je ukinut Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit. 

Pročitajte više...
Bookmark and Share
07.01.2019.

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18), ministar financija donosi naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
08.12.2018.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_109_2093.html

Bookmark and Share
03.12.2018.

Promijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak i dana je mogucnost isplate nagrade za rad (bonusa) 5.000 kn neoporezivo godisnje. Za 2018. moze se iskoristiti u prosincu. Ne moze biti isplaceno kao bozicnica ili regres.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2068.html

Bookmark and Share
Stranica 2 od 30Prva   Prethodna   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Slijedeća   Posljednje