Fiducia on-line > Novosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj
10.11.2017.

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o sprječavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849).
Zakon možete pregledati ovdje...

Bookmark and Share
10.11.2017.

Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 5. sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine donijelo je odluku o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_107_2483.html

Bookmark and Share
10.11.2017.

Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 3. redovnoj sjednici održanoj 16. listopada 2017. godine donijelo je odluku o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_106_2427.html

Bookmark and Share
28.10.2017.

Općinsko vijeće Općine Maruševec na 3. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine, donosi odluku o porezima Općine Maruševec...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_103_2377.html

Bookmark and Share
28.10.2017.

Općinsko vijeće Općine Drenje na 3. sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi odluku o porezima Općine Drenje...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2398.html

Bookmark and Share
28.10.2017.

Gradsko vijeće Grada Otočca, na 3. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donosi odluku o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Otočca...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2399.html

Bookmark and Share
28.10.2017.

Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica na svojoj 5. sjednici održanoj 16. listopada 2017. godine, donijelo je odluku o općinskim porezima Općine Velika Kopanica...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2400.html

Bookmark and Share
31.10.2017.

Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima 
Zaprimili smo upit poreznog obveznika u svezi iskazivanja obveznih elemenata u putnim nalozima. U istom se postavlja pitanje o obvezi popunjavanja podataka o marki i registarskoj oznaci automobila te početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat u putnom nalogu u slučaju kada poslodavac za radnika koji službeno vozilo koristi i u privatne svrhe obračunava primitak u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno ili u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing.

Pročitajte više...
Bookmark and Share
31.10.2017.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na temelju članka 89. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11, 74/13 i 69/17), donosi Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika. Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj izjave o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku te prijave promjene podataka.
Pravilnik možete preuzeti ovdje...

Bookmark and Share
30.10.2017.

Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 4. sjednici, održanoj 19. listopada 2017. godine, donosi odluku o lokalnim porezima Grada Iloka...
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_105_2422.html

Bookmark and Share
Stranica 9 od 30Prva   Prethodna   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Slijedeća   Posljednje