Fiducia on-line - Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj

Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Objavljeno: 24.3.2020.
Plaćanje poreza i doprinosa možete odgoditi samo ako predate zahtjev i Porezna uprava ga odobri.
Odgoda se ne odnosi na PDV za 2 mjesec koji dospijeva 31.3.
Odgodu za PDV od ožujka (koji se plaća na kraju travnja) mogu dobiti samo poduzetnici koji su imali prihod u 2019. manji od 7,5 mil kn.
Ostali moraju plaćati PDV redovito.

​- Poduzetnici, ako Vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

- Zahtjev, dostupan na Internet stranici Porezne uprave, moguće je podnijeti  Poreznoj upravi: 

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne,

2. elektorničkom poštom Pišite nam – pri čemu je moguće popuniti i priložiti  Zahtjev. Napominjemo da ukoliko Zahtjev nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u elektroničkoj pošti i

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom u nadležnoj ispostavi zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva

- na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze

- u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti ili upisom podatak o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opisom i obrazloženjem, u bitnome, zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca

- u slučaju nedostatnih podataka navedenih u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će Vas nadležni službenik Porezne uprave

-  Porezna uprava obavijestit će Vas elektroničkom poštom  ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva

- ukoliko je Vaš Zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam zadužujemo u skladu s posebnim propisima na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgodit će se za 3 mjeseca

- za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev

- prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, automatski prolongirati obvezu i evidentirati odgodu poreznih obveza

- pravo na odgodu poreznih obveza ne odnosi se na obvezu poreza na dodanu vrijednost 2. mjesec za koji se PDV obrazac trebao podnijeti do 20.ožujka, a koji dospijeva do 31.03.

 - pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV obrasca za 3. mjesec ili 1. kvartal te naredna razdoblja oporezivanja, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen

- ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu

- o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještavat će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19

- Porezna uprava omogućit će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog  Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza

Zaključno, podsjećamo da ste kao porezni obveznik i nakon prihvaćanja Zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza i dalje dužni u propisanim rokovima dostavljati zaduženja za nastalu obvezu određenog javnog davanja u rokovima uređenim posebnim propisom (Obrazac PDV, Obrazac JOPPD i dr.), a Porezna uprava će za svaku vrstu poreza i doprinosa automatski evidentirati prevalutaciju dospijeća za tri mjeseca

Propisi:

- Zakon o dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj: 32/2020) 

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj: 35/2020)​

https://porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2878&List=Vijesti

Print Bookmark and Share

Povratak